Από την Δευτέρα 26/10 το κατάστημά μας θα λειτουργεί Καθημερινά 09.00-18.00 και Σάββατο 09.00-15.00 Ευχαριστούμε.

Αν γραφτείτε στα Newsltters της εταιρίας μας
ή στον Κατάλογο Πελατών μας.

Ιππέας / Προϊόντα περιποίησης / Περιποίηση δερμάτινων ειδών

Κρέμα για δέρματα Rapide - μαύρο

Κωδικός: ΡΑΠ-0025

6.00 €

Περιγραφή προϊόντος

H κρέ­μα για τα δέρ­μα­τα της Rapide εί­ναι ένα προ­ϊ­όν για τη βα­σι­κή συ­ντή­ρη­ση του δέρ­μα­τος. Εισχω­ρεί στους πό­ρους του δέρ­μα­τος και το δια­τη­ρεί εύ­καμ­πτο και μα­λα­κό. Το προ­στα­τεύ­ει και μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί σε δερ­μά­τι­να έπι­πλα, τσά­ντες, τζά­κετς, σέλ­λες, κε­φα­λα­ριές κλπ. Πάντα δο­κι­μά­ζε­τε το προ­ϊ­όν σε μία μι­κρή επι­φά­νεια. Περιέ­χει ορυ­κτά έλαια και υψη­λής ποιό­τη­τας κερί.

Οδη­γί­ες Χρή­σης:
Τρίψ­τε καλά το προ­ϊ­όν στο δέρ­μα με ένα σφουγ­γά­ρι ή πανί. Αφή­στε το λίγα λε­πτά να απορ­ρο­φη­θεί και γυα­λί­στε αν χρειά­ζε­ται. Με συ­χνή χρή­ση, το δέρ­μα θα δια­τη­ρεί­ται εύ­καμ­πτο και αδιά­βρο­χο. Η κρέ­μα της Rapide επε­κτεί­νει το χρό­νο ζωής του δέρ­μα­τος.

Χρώμα: μαύρο

Συσκευα­σία: 150 ml

Περισσότερα της κατηγορίας

  • Προσφορές
  • Περισσότερα
  • Σελίδα: 1
  • 2
  • 3

Ομάδες προϊόντων

Μενού πελάτη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Aποδοχή όλων

Περισσότερα

Από την Δευτέρα 26/10 το κατάστημά μας θα λειτουργεί Καθημερινά 09.00-18.00 και Σάββατο 09.00-15.00 Ευχαριστούμε.

Αν γραφτείτε στα Newsltters της εταιρίας μας
ή στον Κατάλογο Πελατών μας.

OK